Søg

Ørred arter

ørred arter

Ørred generelt - Ørredarter i Danmark

Her finder du beskrivelser af de fleste ørred arter, som vi kan træffe i de danske søer og åer. 

ørred arter

Ørred

Ørreden er almindeligt udbredt i danske åer, vandløb, bække, søer og i havet. Vandet skal være forholdsvis køligt og rent. I Danmark forekommer ørreden i tre underformer, som har forskellige levesteder. De gyder dog alle i bække eller vandløb med grusbund.

Kendetegn
Ørreder er slanke og torpedoformede laksefisk med en kraftig, plump hale. Derudover har ørreder en lille fedtfinne foran halefinnen. Fisken har  spidse tænder. Ørredens farve varierer alt efter levested, og kan være sølvblank, bronzefarvet eller gul med sorte eller røde pletter.

Regnbueørred - Ørred

Regnbueørred - Regnbueørreder fiskeri

Regnbueørred - Regnbueørreder i Danmark

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) er en fiskeart i slægten stillehavslaks. Den har sin naturlige udbredelse i det vestlige Nordamerika og nordøstlige Asien, men er indført til mange dele af verden og betragtes nogle steder, som en invasiv art. Fanger man regnbueørred i naturlige vandløb, kyster og lign i Danmark, må man ikke sætte den ud igen. Regnbueørreden betragtes her hjemme som en invasiv art. Den form af regnbueørred, der lever i havet, men vandrer op i vandløb for at gyde, kaldes steelhead.Regnbueørred blev indført til danske dambrug i slutningen af 1800-tallet og har siden været en vigtig eksportvare, idet Danmark er en af verdens største ørredproducenter. Undslupne fisk fra dambrug findes i mange danske åer og langs kysterne. Her lever regnbueørred af insekter og andre hvirvelløse dyr samt fisk som hundestejler, små skaller og yngel af både ørred og artsfæller. Du kan fange regnbueørreder på et udtal af måder. Knappen her under leder dig til en artikel om fiskeri efter regnbueørred.

Guldørred - Ørred

Guldørred fra munkbro fiskesø og dambrug ved holstebro

Guldørred - Alt om guldørred

Guldørreden er en underart af ørred. Arten er en krydsning af to arter af regnbueørred. Donaldson regnbueørred og Camlops regnbueørred.Guldørred fanges på de samme metoder, som den almindelige Regnbueørred. Der er en tendens til at Guldørred er mere tilbøjelig til at hugge på de samme farver, som den selv har.Ørredarten er kunstigt fremavlet af den danske dambruger Svend Pape fra Purhus dambrug. Målet var at fremavle en god spisefisk, og arten blev introduceret som konsumfisk tilbage i 1980'erne.Guldørreden ligner i kropsform regnbueørreden, og har den samme karakteristiske røde stribe på siden. Men i modsætning til sin forfader, har regnbueørreden en markant orange/gylden farve. Deraf navnet guldørred.Ørreden opnår typisk en størrelse på 6-7 kg i danske dambrug.

Bækørred - Ørred

Bækørred - fiskeri efter bækørred og ørred

Bækørred - Ørred med de flotte prikker

Bækørreden og kaldet(Salmo trutta fario), som er en underart af ørred. Dens æg klækkes i et vandløb og tilbringer det meste hvis ikke hele sit liv der vandløbet. Hvis bækørred vælger at vandre til en sø, ville den være blive til en søørred frem for bækørred. Dette kan opleves eksempelvis i en put and take, som udsætter bækørred, men nogle måneder/ år efter bliver de fanget ingen som søørred! Langt de fleste ørreder vælger dog at svømme ud i havet og blive til havørreder, der altid har været den dominerende form. Bækørred vejer sjældent mere end 2,5 kilo, men i sjældne tilfælde fanges rektordstore bækørreder på 4-5 kilo. Der bliver også lavet opdræts-bækørreder til udsætning i lystfisker-søer, og de så kaldte 'Put and Take'-søer. Bækørreden lever af insekter, tanglopper og mindre fisk, herunder andre bækørreder. Den er eftertragtet af lystfiskere.Bækørreden er udbredt i det meste af Europa til og med Storbritannien, Island ( Kendt for sine kæmpe bækørred!), Irland, Rusland og hele Skandinavien! Under koloniernes tid spredte englænderen den i både nord og Sydamerika. I dag er Argentina et udbredt rejse mål for lystfiskere der vil prøve kræfter med store bækørred!Mindstemål på Bækørred: 30 cm. (I ferskvand)Fredningstider på Bækørred: 16. november - 15. januar (I ferskvand).

Tigerørred - Ørred

Tigerørred - fiskeri efter tigerørred - ørredarter - ørred

Tigerørred - Salmo trutta x Salvelinus fontinalis

Videnskabeligt navn: Salmo trutta × Salvelinus fontinalisKlasse: KrydsningTigerørred er en krydsning af en bækørred og en kildeørred. Den hugger mest på spinnefiskeri med spinner, blink eller flue. Tigerørreden er en grov rovfisk, med en stor mund. De plejer at fighte hård og bestemt. Tigerørred hugger ofte voldsomt. De kan også fanges på powerbait.Største tigerørred og den officielle Danmarks rekord af tigerørred er på 8kilo, fanget af Tomas Spandet i Vesthimmerlands Put and take.
UL Blink
Ørred , Kildeørred

Kildeørred - Salvelinus fontinalis

Kildeørred, Salvelinus fontinalis, stammer fra Nordamerika, men er indført til mange lande i Europa. Den foretrækker kølige, hurtigtstrømmende vandløb og findes enkelte steder i Østjylland; den kan blive 40-50 cm. Kildeørreden minder meget om den Canadiske Rødding og Fjeldørreden. Kildeørred er nok en af de ørredarter mest den stærkeste farve markering. Den olivenfarvede ryg blandes sammen på midten med den rødlige bug. Ryggen og ned mod haleroden er marmoreret i en flot gullig farve og lands kildeørredens side kan man finde små røde pletter med lyse blålige cirkler. Kildeørred ændre farver alt efter om den er i gydedragt eller ej. Kildeørred lever primært af hvileløses dyr, som den finder på bunden eller insekter der lander på vandet. Der for skal der tænkes alternativt hvis denne fisk skal fanges. Kildeørreden stammer fra laksefamilien – Salmonidae.
Kildeørred
En stor flot kildeørred kunne ikke stå for et AKKOI blink på kun 2,6gram!

Generelt er det kun regnbueørreden og guldørreden, som hugger på powerbait, dog er der undtagelser. 

Er det vinter kan større blink og skrape farver være tricket og er det varmt kan de små mirco blink i naturlige eller blanke farver være rigtig gode. 

Søg

Andre lystfisker artikler

Populære artikler

Følg os på Facebook

Artiklens indhold