Ørred arter

 Ørred arter

Bækørred der springer

Ørred generelt

Her finder du beskrivelser af de fleste ørred arter, som vi kan træffe i de danske søer og åer. 

ørred arter
Ørred

Ørreden er almindeligt udbredt i danske åer, vandløb, bække, søer og i havet. Vandet skal være forholdsvis køligt og rent. I Danmark forekommer ørreden i tre underformer, som har forskellige levesteder. De gyder dog alle i bække eller vandløb med grusbund.Kendetegn
Ørreder er slanke og torpedoformede laksefisk med en kraftig, plump hale. Derudover har ørreder en lille fedtfinne foran halefinnen. Fisken har  spidse tænder. Ørredens farve varierer alt efter levested, og kan være sølvblank, bronzefarvet eller gul med sorte eller røde pletter.

ørred

Ørred i mange farver - Regnbueørred

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) er en fiskeart i slægten stillehavslaks. Den har sin naturlige udbredelse i det vestlige Nordamerika og nordøstlige Asien, men er indført til mange dele af verden og betragtes nogle steder som en invasiv art. Den form af regnbueørred, der lever i havet, men vandrer op i vandløb for at gyde, kaldes steelhead. Regnbueørred blev indført til danske dambrug i slutningen af 1800-tallet og har siden været en vigtig eksportvare, idet Danmark er en af verdens største ørredproducenter. Undslupne fisk fra dambrug findes i mange danske åer og langs kysterne. Her lever regnbueørred af insekter og andre hvirvelløse dyr samt fisk som hundestejler, små skaller og yngel af både ørred og artsfæller

guldørred

Guldørred

Guldørreden er en underart af ørred. Arten er en krydsning af to arter af regnbueørred. Donaldson regnbueørred og Camlops regnbueørred. Guldørred fanges på de samme metoder, som den almindelige Regnbueørred. Der er en tendens til at Guldørred er mere tilbøjelig til at hugge på de samme farver, som den selv har. Ørredarten er kunstigt fremavlet af den danske dambruger Svend Pape fra Purhus dambrug. Målet var at fremavle en god spisefisk, og arten blev introduceret som konsumfisk tilbage i 1980'erne. Guldørreden ligner i kropsform regnbueørreden, og har den samme karakteristiske røde stribe på siden. Men i modsætning til sin forfader, har regnbueørreden en markant orange/gylden farve. Deraf navnet guldørred. Ørreden opnår typisk en størrelse på 6-7 kg i danske dambrug.

ørred

Ørred med prikker - Bækørred

Bækørreden (Salmo trutta fario) er en underart af ørred. Den klækkes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Hvis den var vandret til en sø, ville den være blevet til en søørred. Langt de fleste ørreder vælger dog at svømme ud i havet og blive til havørreder, der altid har været den dominerende form. Bækørred vejer sjældent mere end 2½ kilo, men i sjældne tilfælde fanges rektordstore bækørreder på 4-5 kilo. Det er også lavet opdræts-bækørreder til udsætning i lystfisker-søer, såkaldte 'Put and Take'-søer. Bækørreden lever af insekter, tanglopper og mindre fisk, herunder andre bækørreder. Den er eftertragtet af lystfiskere.

tigerørred

Tigerørred

Videnskabeligt navn: Salmo trutta × Salvelinus fontinalis Klasse: Krydsning Tigerørred er en krydsning af en bækørred og en kildeørred. Den hugger mest på spinnefiskeri med spinner, blink eller flue.

UL Blink
kildeørred

Kildeørred

Kildeørred, Salvelinus fontinalis, stammer fra Nordamerika, men er indført til mange lande i Europa. Den foretrækker kølige, hurtigtstrømmende vandløb og findes enkelte steder i Østjylland; den kan blive 40-50 cm Den kan dog blive en del større i dambruget til put and take udsætninger. Denne fisk fanges ofte på spin eller flue. I sær små Micro blink er effektive!

Kildeørred
En stor flot kildeørred kunne ikke stå for et AKKOI blink på kun 2,6gram!

Generelt er det kun regnbueørreden og guldørreden, som hugger på powerbait, dog er der undtagelser. 

Er det vinter kan større blink og skrape farver være tricket og er det varmt kan de små mirco blink i naturlige eller blanke farver være rigtig gode. 

Avatar

Mads Ramshøj Stentoft