Søg

Fang en fladfisk -Stor guide om fiskeri efter fladfisk (2024)

fladfisk arter fiskeri sæson

Lystfiskeri efter fladfisk - Læs fiskeguide - Se fiskepladser og få tips om fladfiske arter samt fiskesæson.

Fladfisk er en populær spisefisk og ikke mindst også en af de lettere fisk at fange ved de danske kyster. Dette fiskeri er for alle og det er nemt at komme igang. Guiden her vil hjælpe dig med at komme tættere til din næste fangst af fladfisk. 

Indholdsfortegnelse

Fladfisk - Fiskeri efter fladfisk - Stor fiskeguide 2023

Hvordan fisker man efter fladfisk?

Fiskeri efter fladfisk sker oftes med et såkaldt bundrig, som er kaldes et fladfiske forfang. Dette forfang er designet til fiskeri efter fladfisk. Bundrigget kan se meget forskelligt ud. Hvis man går rigtig meget op i fiskeri efter fladfisk laver man ofte disse rigs selv. Som udgangspunkt består et forfang til fladfisk af en løkke med et fastgjort vægt lod mellem 30-70gram. Længere oppe kommer der 2 tjavser, som stikker ud med en bom. Bommen er med til at holde tjavsen fri af hovedlinen. På hver tjavs sidder der en langskaftet krog. Det kan enten kun være en krog til agn eller en krog monteret med både perler, selvlysende kugler og spinneblade. Den anden ende binder man på sin egen ende af fiskelinen. Så kommer man agn på og kaster ud. Når loddet er faldet til bunden strammer man langsomt op. Når man kan mærke kontakt til bundloddet, stiller man stangen i en stangholder og holder øje med stangspidsen, som viser når der er bid. 

Forfang til fladfisk bedst tilbud

Hvor stor skal en fladfisk være?

Størrelsen for hjemtagelsen af en fladfisk variere efter arten. Nogle arter af fladfisk er der mindstemål på, mens andre er der ikke. Skal man se lidt meningsfuldt på det, skal fisken også være stor nok til at kunne udgøre et måltid. Tag derfor ikke flere fisk med hjem end du kan spise. Nogle fladfisk skal kun være mindst 24cm mens andre fladfisk skal mindst være 30cm. Tag generelt ikke fisk med hjem som er under 24cm, trods der ikke er mindstemål, da der næsten ikke er noget kød på dem. 

Hvornår er det sæson for fladfisk?

Du kan fiske efter fladfisk året rundt, men nogle måneder er bedre end andre. 

De fleste fladfisk gyder i det tidlige forår og man kan derfor gøre fine fangster hen over foråret. Her vil de fleste fisk dog være noget tynde. Skal du fange fladfisk med mere sul på kroppen er de tidlige efterårs måneder også rigtige gode. 

“Se fiskekalender”

Fladfisk arter

Skrubbe (Platichthys flesus)

Skrubben hedder Platichthys flesus på latinsk er en del af flynderfamilien. Skrubben kan nemt kendetegnes ved at den har en meget ru og knoppet krop henover midten af fisken. Den normale længden er ca 30cm, men skrubben kan blive helt op til 50cm og veje 1-2,5kgkilo, hvilket dog er sjældent i danske farvande. En skrubbe på 40cm og vægt på 1kg vil betejens som en stor fisk. Skrubben er i tæt familien med rødspætten og kan derfor også nogle gange have røde pletter, som en rødspætte. Lad dig dog ikke narre, du kan mærke den ru ryg og konstatere at det er en skrubbe du har fanget.  Skrubben tilhøre gruppen af højrevendte fladfisk. Det betyder at begge øjne sidder på den højre del af fisken. Udbredelse af skrubben stiger fra Kattegat mod Østersøen. Skrubben findes dog osgå i vadehavet. Det er ikke så ofte man fanger skrubber ved vesterhavet, hvor østkysten har en god bestand af skrubber. Førhen har Limfjorden også haft en god bestand af skrubber, men nu er de næsten væk grundet dårlige ilt-forhold på grund af for meget kvælstof i vandet. Hot spots for fiskeri efter skrubber er Sæby, Frederikshavn, Grenå, Bønnerup strand og Middelfart. 

Skrubbe fladfisk
En håndfuld skrubber og en ising i midten

Mindstemål på skrubbe er forskellige alt efter hvilket farvand du fisker i. Du finder områderne og mindstemål her : https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider/mindstemaal-i-saltvand Hold dig over 24cm, så for du en bedre fisk og er fri af mindstmålene. 

Underområde:

22-25: 23cm

26-28: 21cm

29-32: 18cm

Bedste metode til fiskeri efter skrubbe, er et bundlod mellem 50-70g med langskaftet kroge på. Den bedste madding til fiskeri efter skrubbe er børsteorm, sandorm, regnorm, rejer og makrel  eller silde strimler. 

Hvornår er det bedst at fiske efter skrubber?

Du kan fange skrubber året rundt, men alt efter sæson så er de bedst inden gydning. Efter gydningen er fisken tynd. De bedste chancer for at fange skrubbe er i foråret hvor top månederne er april og maj, som dog er lige efter gydningen. Sæsonen peaker igen tidlige efterår i september og oktober. Her er skubben tykkere og en bedre spisefisk. 

Ising (Limanda limanda)

Ising er også en meget populær fladfisk, som findes over det meste i det danskefarvand. Fisken er meget talrig på østkysten, hvor top pladser som Grenå og Bønnerup kan nævnes. Ising er også i rødspætte familien og derfor en højrevendt fladfisk. 

Kendetegn ising:

Fladfisken ising kan kendetegnes ved den har en sideline, der buer over brystfinnen. Ising kan bliver op til 50cm og veje 1,3kg. 

 

Hvad er mindstemål på ising?

Der er hverken fredningstid eller mindstemål på fladfisken ising.

Hvordan fisker man efter fladfisk, som ising?

Fladfisken ising er modsat mange andre fladfisk en aktiv jager.  Det betyder at man med fordel kan affiske områder med sit faldfiske forfang, ved at slæbe det langsomt over bunden. Når man har hug, kan man vælge at lade agnen ligge og lade Isingen sluge krogen, eller forsætte sin langsomme indspinning og håbe på isingen bliver kroget. Nogle fladfiske forfang kommer med små spinnerblade som lokker fiskene til at jage det.

Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Rødspætten er nok en af de mest populære spisefisk, vi har når det kommer til fladfisk. Rødspætten er en super lækker spisefisk og gør sig godt til både stjerneskud eller med pommefrits og remoulade. Rødspætten er igen en højrevendt fladfisk.  Det betyder at begge øjne og gællelåg sider i højre side af fisken. Rødspætten kan blive op til 1m lang og veje 7kg! Hvilket er meget sjældent og vi primært være fra båd den skal fanges, hvis man skal op i de størrelser. Rødspætten lever af krebsdyr, orme, småfisk og muslinger. Rødspætten jager primært i de mørke timer. I de kolde måneder skal man dybt ned for at fange en rødspætte. Fisken lever primært på blød bund eller sandbund. 

rødspætte fladfisk

Rødspætte kendetegn:

Rødspætten er en fladfisk som er højrevendt. På højre side er rødspætten brunlig eller grålig, hvilket kommer an på farvandet og omgivelserne. Det klassiske kendetegn ved en rødspætte er de flotte røde prikker, som er jævn fordelt over kroppen. Rødspætten er mere glat end en skrubbe. 

Mindstemål på rødspætte:

Mindstemål på rødspætten er 27cm og 25cm i bælterne og østersøen. 

Sådan fanger du en rødspætte:

Rødspætten er en fladfisk, som primært lever sit liv på bunden. Den bedste metode til at fange en rødspætte er et fladfiske forfang, med agn som børsterom, sandorm, rejer og fiskestrimler. Man kan også fange rødspætter og andre fladfisk på Gulp, som er en kunstig agn. Fiskeri er bedst ved højvande og gerne i de mørke timer. 

Tunge (Solea solea) Fladfisk

Fladfisken tunge er en kendt fladfisk i de danske farvande og lever primært på bunden af havet. Den lever på blød bund eller sand helt ned til 150meter dybde. Tungen jager primært om natten. Tunge overvintre på dybere vande, hvor det næsten ikke spiser. Tunge kan blive op til 60cm og veje 3kilo! Den gyder fra april til juli.  

Kendetegn ved fladfisken tunge:

Tungen kendes nemmest på den ovale og langstrakte form. Tungen har skægtråde og en meget skæv mund. 

Mindstemål på tunge: 

Mindstemål på en tunge er 24cm i alle danske farvande. 

Tunge Fishmania

Pighvar (Psetta maxima)

Pighvarren er en af de større faldfisk vi har her hjemme og er en yndet sportsfisk blandt lystfiskere og undervandsjægere. Der er gode chancer for pighvar omkring Djursland, syd fyn og ved vestkysten primært området Vejers og Børsmose strand. En pighvar kan blive op til 100cm og veje hele 25kg. Her hjemme er en pighvar over 3-4kilo en stor fisk. Pighvarren er en rovfisk og kan fanges på både aktiv og passiv fiskeri. 

Pighvar Fishmania

Pighvar mindstemål:

Pighvarren har et mindstemål på 30cm.

Der er ingen fredningstid på pighvar.

Pighvar kendetegn:

Pighvarren har en diamantformet krop, med benknuder og en stor mund med tænder. 

Hvornår og hvordan fanger man pighvar?

Det bedste fiskeri efter pighvar sker i forårets månederne lige når varmen så småt kigger frem. Kan kan de fanges på lavt vand. Fiskeriet sker primært ved vadefiskeri i waders. Her kaster man sit slæbetackel (pighvarre forfang) ud over sandbankerne og langs kysten og haler langsomt ind. Man kan også fange pighvar med jigs, blink og pirke, som man slæber eller danser hen over bunden. 

Slethvar (Scophthalmus rhombus)

Slethvarren er i familien med pighvarren og lever stort set samme steder som pighvarren. Slethvarren er også en af de større fladfisk og kan blive op til 75cm og veje mere end 8kilo. Den lever både på sand og stenbund. Djursland er et godt sted at fiske efter slethvar, samt Fyns hav. 

Kendetegn på slethvar:

Slethvarren er en vensterevendt fisk og er mere oval i sin form end pighvarren. Den har en stor mund og buer over brystfinnen. 

Hvornår og hvordan fanger man slethvar?

Det bedste fiskeri efter pighvar sker i forårets månederne lige når varmen så småt kigger frem. Kan kan de fanges på lavt vand. Fiskeriet sker primært ved vadefiskeri i waders. Her kaster man sit slæbetackel (pighvarre forfang) ud over sandbankerne og langs kysten og haler langsomt ind. Man kan også fange pighvar med jigs, blink og pirke, som man slæber eller danser hen over bunden.

Mindstemål på slethvar: 

Mindstemålet på slethvar i Danmark er 30cm. 

Der er ingen fredningstid på slethvar. 

Hvor kan jeg fange fladfisk?

Fladfisken lever primært i saltvand, brakvand og steder med god ilt-indhold. Ofte vil man opleve fladfisk som skrubber bevæge sig langt op i åer, men hovedsageligt sker fiskeri efter fladfisk fra kysterne, moler, både eller havnen. 

Hvor er det bedst at fange fladfisk?

Du kan fange fladfisk over det meste af den jyske østkyst og øerne omkring Fyn og Sjælland. Der findes dog steder som er bedre end andre. Her under finder du en liste over områder og havne hvor det er bedst at fiske efter fladfisk. Fiskeri på sandbanker, revler og dybere indsejlinger er de bedste steder at fange fladfisk. 

Hvilket forfang er bedst til fladfisk?

Der findes mange forskellige typer af forfang til fiskeri efter fladfisk. Se nogle af de bedste færdiglavet forfang til fladfisk her. 

Hvilken madding skal man bruge til fladfisk?

Hvad spiser fladfisk?

Faldfisken er en rovfisk, som enten jager sit bytte eller den ligger i baghold og venter på byttet kommer tæt på. Fladfisk spiser dyr som børsteorme, sandorme, småfisk, som hundestejle, kutlinger, brislinger, tobis, rejser, muslinger og krabber. Gulp er et kunstig agn som er nemt at anvende og kan fiskes aktivt eller passivt. 

Hvor fanger man fladfisk på Sjælland?

9 gode fiskepladser efter fladfisk

Molefiskeri ved Korsør havn

Øresund – Bedst fra båd

Fladfisk Køgehavn

Knudshoved færgeleje 

Hundested havn

Gilleleje havn

Helsingør statshavn og nordhavn

Københavns havn ved Oceankajen

Rødby Havn – Både inde og yderside af molerne. 

Hvor kan man fange fladfisk Fyn

Fladfisk Middelfart havn eller fra turbåd.

Fynshoved

Hals huse

Enebærodde

Hvor fanger man fladfisk i Jylland?

Sæby – Området omkring Sæby og på sydsiden af sydpolen må der fiskes. Der kan også fanges direkte fra stranden, hvis du kan kaste langt. 

Frederiskhavn – Den nye langmole ved Frederikshavn er perfekt til fiskeri efter fladfisk.

Hirtshals havn ved vestmolen. 

Havnen i Skagen. 

Fladfisk Middelfart havn eller fra turbåd. 

Fladfisk fra Grenå havn – Sydmolen er bedst

Børmose strand er super godt til fiskeri efter pighvar

Vejers strand er også en god strand til fiskeri efter pighvar

Bønnerup strand har en god mole, hvor du kan komme langt ud. Her kan du fange skrubber og isinger og masser af fjæsing. 

Fladfisk Aarhus bugten – Der kan fanges fladfisk fra ørneredden i syd og op til og med rundt om Kaløvig. Området omkring Æbeltoft og fyret er en af de bedre steder at fiske efter fladfisk i østjylland.