Søg

Fiskepladser i Limfjorden – Havørred

Limfjorden fiskepladser eter havørred - kort over limfjorden

Havørred i Limfjorden - Se kortet

Limfjorden er Danmarks største fjord. Den strækker sig fra øst til vest. Limfjorden rummer fanatiske muligheder for fiskeri efter havørred. Det er altid muligt at finde en god fiskeplads med læ. De mange åer, som løber ud i Limfjorden skaber en stor trafik af flotte havørred. Limfjorden kan endda kaste rigtig store havørred af sig. Det er ikke unormalt at de åer, som til løber Limfjorden smider store havørred af sig, så det betyder at de store fisk bestemt er der ude. Den gennemsnitlige størrelse på havørred er fra de 40cm og op til 55-60cm. De vejer omkring 2-2,5kilo. Retter man mere blikket mod den vestlige del, så er fisk på 6-7 kilo ikke ualmindeligt og endda op til de magiske 10kilo!

De klassiske fiskepladser efter havørred

Nogle af de mest kendte fiskepladser efter havørred i Limfjorden, er fiskepladser som Næsbydale, Ertebølle og øen Fur. Siden da er antallet af kendte fiskepladser efter havørred steget markant. Der er så mange gode fiskepladser i Limfjorden efter havørred, at de nærmest sidder som perler på en snor. Her i Limfjorden kan du fange og fiske efter havørred året rundt.

Limfjorden - Havørredens spisekammer

Limfjorden indeholder en masse af de føde emner, som havørreden spiser. Lige fra børsteorme, tanglopper, rejer, hundestejler, sild og tobis fra Limfjordens udmundinger. De store havørred elsker sild, og med deres ankomst er der gode chancer for en fed vinterørred. Der findes flere gode pladser omkring Venø Bugt, Thyborøn kanal, Aggersund og Jegindø er totalt undervurderet.

Når det igen bliver varmere, spiser havørreden også rejer, tanglopper. Ogå emner som snegle og muslinger kan ofte findes i havørredens mavesæk.

 

Kort over fiskepladser efter havørred i Limfjorden

Styr på grejet? Find et stort udvalg af fiskegrej her

Limfjordens havørred

Fisker du i Limfjorden og fanger en af fjordens havørred, vil den måske ikke være blank, som man kunne forvente af en havørred. Kommer havørreden direkte ind fra den åbne kyst kan du godt fange en flot blank fisk. Limfjordens fjordørred er mere mørke i det uden de behøver at være farvet. Lad som udgangs punkt trækfisk gå fri, så de kan komme til gydepladsen.

Artiklen fortsættes her under 

Fredning og mindstemål på havørred i Limfjorden

Mindstemål for havørred

Som udgangs punkt har havørreden et mindstemål på 40 centimeter. Nogle steder på 45cm. I Limfjorden er mindstemålet 40cm. Alle havørreder som er mindre end mindstemålet, skal genudsættes med det samme, og så skånsomt som muligt sættes ud igen. Dyp hænderne i vandet, inden du rører ved fisken, så du ikke beskadiger havørredens beskyttende slimlag. En krogløsertang er god at have ved hånden, så man hurtigt kan afkroge fisken.

Fredningstid på havørred i Limfjorden

I saltvand må der fiskes efter havørred året rundt, men farvede fisk (havørred), som betyder fisk der er i gydedragt, skal omgående og så skånsomt som muligt genudsættes i perioden fra og med 16. november til og med 15. januar. I denne periode må man altså fra kysten kun hjemtage sølvblanke havørreder med løse skæl. Der er ingen fredningstid for regnbueørred.

Fredningsbælter

Der er fredningsbælter omkring mange åer og bækkes udløb i hav og Limfjorden. Her må der ikke fiskes med stang eller garn, fordi havørreden skal kunne vandre frit til og fra vandløbene i forbindelse med de skal gyde. I de fleste tilfælde må der ikke fiskes i en afstand af 500 meter langs kysten til begge sider fra vandløbets udmunding i Limfjorden. Er åen bredere end to meter, gælder fredningen hele året. Er udmundingen mindre end to meter bred, gælder fredningsbæltet kun i perioden 16. september til 15. marts.

Fiskepladser efter havørred i limfjorden - Havørredfiskeri
Foto: Emil Nørgaard
Søg

Andre lystfisker artikler

Populære artikler

Følg os på Facebook

Artiklens indhold