Søg

Gedde Artsbeskrivelse

geddefiskeri fiskeri efter gedder

Gedden - Hvad er en gedde?(Esox lucius)

Gedder, sømkasse, krokodille osv

Gedden er et kært barn med mange navne. Artiklen her beskriver hvad en gedde er. Det latinske navn for gedde er Esox lucius. Gedden er en fisk, som lever i ferskvand og brakvand. Gedden kan findes Europa, nordlige Asien og følgende breddegrad over Nordamerika.

Gedden leve både i større og mindre søer, åer og floder. Der lever gedder i brakvand i den svenskeskærgård, smålandsfarvandet, Stege og dele af Ringkøbingfjord. 

Hvordan ser en gedde ud?

Kendetegn ved gedden er den gule / hvide marmorering hen over den øvre grønlige krop. Gedden er mere hvid lands buen. En voksen gedde er ofte mere mørk end en ung gedde.  Geddens finner er placeret primære på den nedre halvdel af gedden, som giver den en god eksplosiv fremdrift under jagt. Geddens rygfinne og gatfinne er placeret overfor hinanden. Gedden har et stort hoved og store kæber, som er fyldt med et hav af spidse tænder, der alle peger ind af. E gedde kan blive over 1 meter lang. Helt op til cirka 140cm. Gedden kan veje over 10 kilo, hilket gør det til en af Danmarks største rovfisk i ferskvand.

gedde , gedder , gedden, Fiskeri efter gedder

Geddens fjender

En gedde har ikke mange naturlige fjender. Deres primære fjender er oddere, skarv eller en gedde, som er større end den selv. I brakvand er sæler også en stor fjende.

Gedden er også en udsat fisk når det kommer til fiskeri. Det er desværre tilladt af fiske efter gedder med garn i flere søer, som lider under et massivt fiskepres. Hvilket også betyder man bør passe på bestanden, i den sø hvor man fisker.

Gedder - Gedden - Fiskeri efter gedde

Hvad spiser en gedde?

Gedden er tæt på alt ædende. Er det levende eller død og kan gedden gabe over det, vil eller kan den også spise det. Der er set eksempler på at en gedde har spist voksne ænder.  Primært æder en gedde andre fisk, padder, ællinger og vandrotter hvis den kan fange dem. En gedde kan spise sig ihjel, hvis den forgriber sig på et for stort bytte. Gedden kan nemlig ikke spytte byttet ud igen hvis det er forstort, da de bagudrettede tænder forhindre dette. Mindre gedder kan også finde på at spise vandinsekter. 

Største gedde i Danmark

Den største registeret gedde, som er fanget i Danmark vejede godt 26,5kilo. Den blev fanget af en lystfisker ved Grarup sø i Sønderjylland. Gedden er ikke offeicelt godkendt ogderfor tæller den ikke med, som størst fanget gedde. Det er hunnerne, som er størst og hannerne bliver sjældent mere end 80cm. 

Verdens største gedde!

I år 2019 fangede Petar Filipov fra Bulgarien en monster gedde på 25,3kilo og 140cm lang. Gedden er i dag godkendt, som verdens rekord og derved verdens største fangede gedde, som blev registreret, som en lystfisker har fanget.

Fredningstid og mindstemål på gedde

Mindstemål for at må hjemtage en gedde er 60cm. Gedden er freder under gydningen fra 15. marts til 30. April.  Nogle steder er der lokalt llængere fredning. Brakvand er det til 15. Maj.

Søg

Andre lystfisker artikler

Populære artikler

Følg os på Facebook

Artiklens indhold