Søg

Havørred – Fiskeri efter havørred (2024)

Havørred fiskeri danmark

Stor fiskeguide til lystfiskeri efter havørred

Havørredfiskeri er en populær sport og hobby for mange lystfiskere. Det kræver specifikke redskaber for at sikre, at havørrederne fanges på den mest effektive måde. At vide, hvilket fiskegrej der kræves, størrelsen på de havørreder, du kan beholde, og hvordan du skal fange dem, er alle vigtige dele af havørredfiskeriet. Denne artikel vil diskutere alt, hvad du behøver at vide om havørreder, fra hvilken type redskaber du skal bruge, og hvordan du fisker efter dem, samt deres bevaringsstatus og krav til minimumsstørrelse. Derudover vil vi også se på nogle tips til, hvordan du kan blinke gennem en skole af havørreder og sikre dig, at du får din fangst!

Indholdsfortegnelse

Indeholder reklame

Hvad er en Havørred? (Salmo trutta trutta)

En havørred er en fiskeart, der tilhører laksefamilien og er kendt for sin slanke krop og lyserøde kød. Havørreden lever hovedsageligt i havet i størstedelen af sit liv og vandrer op i ferskvand for at gyde. Havørreden er en populær sportfisk og findes i kystområder og floder over hele verden, især i den nordlige halvkugle. Der er flere underarter af havørred, herunder søørred, bækørred og kildeørred, som varierer i udseende og leveområder. Havørred høre til laksefamilien. 

Havørred fredning

Fredning af havørred varierer fra land til land og kan også være forskellig fra region til region. I Danmark er der for eksempel fastsat en række fredningsregler for at beskytte havørredbestanden.

I de fleste danske farvande er havørreden fredet fra 16. november til 15. januar. Derudover er der i nogle områder, fx i Limfjorden og i åer, fastsat yderligere fredningsperioder for havørred.

GÅ TIL FISKEKALENDER 

Det er også vigtigt at følge størrelsesbegrænsninger for at beskytte de mindre fisk og sikre en bæredygtig fiskeri. I Danmark skal havørreden have en mindstemål på 40 cm, hvilket betyder, at fisk, der er mindre end denne størrelse, skal genudsættes.

Det er altid en god idé at undersøge de lokale fiskeregler, inden man går ud for at fiske, så man er sikker på at overholde alle de gældende bestemmelser og bidrage til at bevare havørredbestanden.

Havørred limfjorden thy
Flot havørred med løse skæl!

Hvornår er det sæson for havørred?

Havørredens fangstsæson varierer afhængigt af den geografiske placering og de lokale klimaforhold. Generelt kan man sige, at havørreden er mest aktiv og tilgængelig for fiskeri i de kølige måneder, typisk fra efteråret til foråret.

I Danmark starter havørred-sæsonen typisk i marts/april og slutter i november/december. Men det kan variere fra område til område og afhænger af forskellige faktorer som vandtemperaturen, vandstanden, mængden af regn og tidevandet.

Husk at checke lokale fiskeregler og -bestemmelser, da der kan være særlige regler for havørredfiskeri i forskellige områder og perioder af året.

Hvor kan man fange havørred?

Havørreden er en populær sportsfisk i Danmark, og den kan fanges i mange forskellige typer af vandløb, søer og kystnære områder. Her er nogle steder, hvor man kan fange havørred:

  1. Ferskvand: Havørreden kan fanges i ferskvand, såsom åer og elve, der løber ud i havet. Populære steder for havørredfiskeri i ferskvand inkluderer Skjern Å i Vestjylland, Gudenåen i Jylland og Karup Å i Midtjylland.
  2. Kysten: Havørreden færdes tæt på kysten, så det er muligt at fange dem fra stranden eller fra en båd langs kysten. Populære steder for havørredfiskeri fra kysten inkluderer Limfjorden, Fyn, Sjælland og Bornholm.

Se kort over det BEDSTE FISKEPLADSER TIL HAVØRRED

Det er vigtigt at huske, at fiskeri kræver tålmodighed og vedholdenhed, og at det kan tage tid at finde ud af, hvad der fungerer bedst i den pågældende situation. Det er også vigtigt at undersøge lokale fiskeregler og overholde dem, når man fisker efter havørred.

Havørred limfjorden
Foto: Kirstine Marchen

Hvordan fanger man havørred?

At fange havørred kan være en spændende og udfordrende oplevelse. Her er nogle generelle tips til at fange havørred:

  1. Brug det rigtige grej: Til fiskeri efter havørred anbefales en 7-9 fods stang med en passende hjul, line og forfang. En linevægt på 7-8 er passende. Havørredblink i størrelse 8-18 gram, eller woblere og spinnere, kan bruges.
  2. Vær opmærksom på tidspunktet på dagen: Havørreden er ofte mere aktiv under visse tidspunkter af dagen, såsom om morgenen eller aftenen, når solen er dæmpet.
  3. Brug naturlig agn: Naturlige agn som rejer, sandorm og kutlinger kan være effektive til at tiltrække havørreden.
  4. Varier din fiskestil: Det kan være en god idé at variere din fiskestil, såsom at prøve forskellige hastigheder og teknikker med din agn eller blink. Det kan også være en god idé at eksperimentere med forskellige farver på blinket eller agnen.
  5. Hold øje med vejret: Vejret kan påvirke havørredens adfærd, såsom vindretning, tidevand og lufttemperatur, så det kan være en god idé at tage hensyn til dette, når man planlægger sit fiskeri.
  6. Lær at kende fiskeområdet: Det er vigtigt at lære at kende fiskeområdet og finde områder, hvor havørreden sandsynligvis opholder sig. Dette kan omfatte strømfyldte områder, stenrev, revlehuller eller andre områder med gode skjulesteder for havørreden.
  7. Vær tålmodig: Fiskeri kræver tålmodighed og vedholdenhed, så det kan tage tid at finde ud af, hvad der fungerer bedst i den pågældende situation. Det er også vigtigt at være stille og undgå at skræmme fiskene væk.

Find den BEDSTE FISKESTANG og BLINK til havørred her

Det er vigtigt at huske, at fiskeri kan være en ansvarsfuld og bæredygtig aktivitet, og at det er vigtigt at overholde lokale fiskeregler og -bestemmelser og respektere miljøet, når man fisker efter havørred.

Havørred fiskeri er populært

Havørredfiskeri er en populær aktivitet mange steder i verden, især i Danmark. Limfjorden, Mariagerfjord, Isefjorden og kysten omkring Fyn er nogle af de mest populære områder for havørredfiskeri. Ikke alene er det en fantastisk måde at tilbringe tid udendørs, men det hjælper også med at bevare havørredbestanden. I denne artikel vil vi diskutere vigtigheden af havørredbevarelse og give nogle tips til, hvordan man fanger dem.