Søg

Karpe – og størsøer i Danmark

Stør støvsuger

Her finder du et kort over karpe – og størsøer i Danmark

Bemærk at flere søer ikke tillader fletliner og anvendelse af leadcore påkrævet!

Læs reglerne for størfiskeri for den pågældende sø, inden du går i gang.

Stør-rig

Læs mere om Størfiskeri her

Så simpelt kan det gøres

Gode søer til fiskeri efter Stør og Karper

Stør - Fiskeri efter stør - Størfiskeri Simon put and take

Gode søer til fiskeri efter Stør og Karper

Stør og karpefiskeri er blevet mere og mere populært. Her under kommer der en liste, over nogle af de bedste stør og karpesøer.

Blue Rock Fiskepark

Blue Rock er en af Danmarks største put and take søer. Specimensøen er på godt 13 ha.

Man booker en plads online, hvor man vælger fisketid og antal stænger. Man må gerne forfodre i Blue Rock og alle blokke har gode teltpladser

Åbningstider og priser for Blue Rock fiskepark

Regler for Specimenfiskeri
 • Søen er åben, når det er muligt at fiske. Hvis den er isfri, så må der fiskes hele døgnet rundt.
 • Der må kun fiskes med det antal stænger der er booket/betalt for. Husk online booking
 • Fiskeri påbegyndes først efter, der er booket en blok/købt fiskekort. 
 • Fisk fra andre søer eller saltvand må ikke anvendes som agn. Agnfisk, som skaller eller ørrede fra Blue Rock må godt anvendes. 
 • Det er tilladt at forfodre. Dog med maks. 1 kg foder per blok per døgn.
 • Forfodring skal lægges ud samme sted som agnet krog. Brug derfor pva-poser, stickmix, feeders etc. Løst udkastet foder fra bredden, spomb og løst fordring fra bait boats er ikke tilladt.
 • I perioden 1.december til 1. april skal forfodring begrænses og vi fraråder at bruge forfoder om vinteren.
 • Alt fiskeri er catch & release = alle fisk skal genudsættes.
 • Der må kun fiskes med modhagerløse enkelt-kroge. Der må ikke fiskes med cirkelkroge. 
 • Foder, rogn etc. må ikke fiskes ved brug af  brudeslør. nylonstrømper etc., som støren ikke kan nedbryde hvis det sluges. Agnfisk må ikke poppes med flamingo, byggeskum eller andre flydende materialer, som støren ikke kan nedbryde hvis det sluges.
 • Der skal anvendes stort fangstnet eller landingsmåtte og stor afkrogningsmåtte. 
 • Der skal benyttes mindst 2,5 m slagline. Denne skal være glat (coateded leader eller monofil) og have en tykkelse på mindst 0,80mm.
 • Hoved-line skal mindst være 0,35mm fletline. Vi anbefaler dog noget kraftigere line, som f.eks. 0,50mm flet.
 • Skånsom håndtering, forsøg ikke at løfte en fisk, som du ikke med sikkerhed ved at du kan løfte. Fisk over 10kg må kun løftes i slynge eller afkrogningsmåtte. Løft ikke i halen eller gæller!
 • Fisk over 50kg må kun løftes under opsyn af Blue Rock ansatte. 
 • Sacking er ikke tilladt. Alle fisk skal hurtigt genudsættes.
 • Skader på fisk skal anmeldes. tlf.nr. 29 91 81 91. Ring evt. inden fisken genudsættes, så kan vi måske nå, at behandle skaden. Det er en god idé altid selv at have et Carp Care Kit med, så man selv kan behandle mindre skader.
 • Der må ikke fiskes fra båd (konsortiets medlemmer må bruge båd), men bait boat må benyttes.
 • Flodkrebs må ikke fanges.
 • Der må camperes og laves bål ved søbredden. -Men husk at rydde OP, så blokken efterlades i samme ​gode​ stand til næste gæster.
 • Konstateres brud på reglerne medfører dette kontrolgebyr på 500kr./70euro og bortvisning fra søen. Grovere brud på regler, tyveri af fisk eller anden aktivitet, som skader Blue Rock fiskepark økonomisk, vil blive politianmeldt med erstatningskrav til følge.
Priser for 2019 Specimen-fiskeri Blue Rock Put  and take

Hos Blue Rock er priserne sat sammen, således at man kan selv kan skræddersy sin fisketur efter  antal stænger og antal timer. Jo længere tid man fisker desto billigere bliver det.

De første 12 timer koster 20kr./stang/time

De næste 12 timer koster 15kr./stang/time

Timer udover 24 timer koster 10kr./stang/time

-Der skal minimum bookes for 200kr.!

 

Discount pakker:

Hvis du kan eller har mulighed for at fiske på hverdage, hvor der er bedre plads i søen, så har du mulighed for at gøre brug af vores discount pakker til meget mere fordelagtige priser.

12 timer-pakken: 12 timers fiskeri med 2 stænger til 350kr/person

24 timer-pakken: 24 timer med 2 stænger til 600kr/person.

2 døgn-pakken: 48 timer med 2 stænger til 1000kr/person.

3 døgn-pakken: 72 timer med 2 stænger til 1400kr/person.

 OBS dette gælder kun for mandage, tirsdage, onsdage og torsdage, som ikke er helligdage. Discountpakker kan ikke deles mellem to der vil fiske.

Simons Put and Take

Simons Put and take har en stør sø, som indeholder 3 ton stør. Over halvdelen af disse stør vejer mere end 30 kg. 18 styk stør vejer over 40 kg. 5 stør vejer over 50 kg. Den største stør i søen vejer ca. 60 kg.

Stør-søen i Simons Put and take er åben, og der kan fiskes på helt almindelige fiskekort, på alle pladser.

Alle nummererede pladser kan bookes, ved fiskeri i mindst 24 timer, også hvis man fisker alene. Startid på en bookning er kl.17, dog kl.15 i perioden, hvor vi har vintertid, da det ellers blokerer andres bookninger.

Regler og priser Simons put and take - Størfiskeri

Regler for Specimenfiskeri – Simons put and take

 • Alt fiskeri er catch and release – Hvis du medefisker efter skaller, som anvendes til størfiskeri, er disse tillad at beholde.
 • Personer under 18 år skal være i følge med en voksen
 • Hunde må ikke medbringes til opholde sig ved søen.
 • Du skal bruge fiskegrej, som er beregnet til størfiskeri. Fiskelinen skal kunne holde 20kg som minimum! De yderste meter af din line må ikke være fletline.
 • Der må ikke anvendes bait boat.
 • Hvis din kroge er større end en str 6 må der ikke være modhage på.
Priser for Specimenfiskeri Simons Put and take
 • 3 timer – 2 fiskestænger 100kr
 • 6 timer – 2 fiskestænger 150kr
 • 12 timer – 2 fiskestænger 250kr
 • 24 timer – 3 fiskestænger max 400kr
 • For at selv kunne vælge plads – tillæg 50kr
 • Ekstra fiskestang 100kr på alle fiskekort.

Aalsbogaard Lystfiskersøer og put and take

Infomation om størfiskeri hos Aalsbogaard :

Specimensøen ved Aalsbogaard Lystfiskersøer skulle være den største af fiskesøerne.Årsagen til dette var, at det var den fiskesø hvor fiskesøens ørrede havde det dårligst og de havde svært ved at klare varmen om sommeren. Derfor blev  der i løbet af 2016 ændret lidt holdning til beholdning af stør i Aalsbogaard specimen sø.
Størresler på stør er gået fra 30kg, som løbend ebliver hævet til 50kg . Dette betyder der også skal reduceres antallet af stør der ønskes i søen. Der ligger fokus på en sund bestad af stør og karper har derfor valgt at der skal være mellem 60-70 stør i søen.
Søen har mange små platoer med skranter rundt omkring i søen.
Den er ca mellem 3m og 3 1/2m det meste af søen. 

Aalsbogard specimen sø her 3 stør arter. Russisk stør, hvid stør og beluga stør.

Af karper har vi Skældkarper, spejlkarper, sølvkarper og græskarper.

Priser og regler for fiskeri - Aalsbogard lystfiskersøer Specimen

Regler for Specimenfiskeri – Aalsbogaard Lystfisker søer – Put and take

 • Stænger skal have en kastevægt på 90g som minimum og op efter.
 • Line tykkelse minimum 0.30mm
 • Stør skal landes i vejeslynge karper i net.
 • Der skal bruges afkrogningsmåtte
 • Fisken må aldrig løftes over knæhøjde under fotografering.
 • Fisken må kun vejes i vejeslynge.
 • Kroge skal være modhageløse eller klemmes ind og skal være en enkeltkoge.
 • Der må ikke fiskes med sild eller andre saltvands agn.
 • Forfodring er tilladt med partikkelfoder over 2mm.
 • Groundbait er tilladt i små mængder
 • Der må kun fiskes med det antal stænger der er betalt for.
 • Der må fiskes med skaller fra søen men ikke fra andre søer.
 • Brug af baitboat tilladt efter aftale 
 • Tyveri eller aflivning af fisk fra specimen søen vil medføre en afgift på 300kr pr. kg og en bortvisning.
 • Der må grilles og laves bål på de opstillede bålpladser.
 • Cigaret skoder skal i skrældespande og ikke på jorden eller i bålpladsen
 • Alt affald skal smides i de dertil opstillede skraldespande også cigaret skoder
 • Der skal fiskes med leadcore eller monofil 0,8mm på en meter ved brug af mono line ved flet skal der bruges 1.5m før forfanget for at beskytte fisken
 • Der må ikke sættes nogen form for agn på krogen alt skal sættes på et hairrig.
 • Det er tilladt at sacke karper efter aftale. MEN KUN EFTEER AFTALE
 • ALT FISKERI ER CATCH AND RELAESE I SPECIMEN SØEN!!!
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.
Priser for Specimenfiskeri Aalsbogaard
 • Priser fra 1. marts 2019
 • Startgebyr 70kr
 • Mandag-torsdag 5kr i timen pr stang.
 • Fredag-søndag 10kr i timen pr stang de føste 12 timer derefter 5kr i timen pr stang.

Årskort

 • Et årskort koster 2500kr der vil kun blive solgt 20 stk.
 • Med et årskort må man fiske med op til 4 stænger dog skal man være opmærksom på, at når der er mange ved søen, må man kun fiske med 2 stænger.
 • Hvis man har en med der ikke fisker koster det 50kr pr nat hvis pers skal overnatte.

*Husk at kigge priser og regler for den enkelte fiskesø, på deres egen hjemmeside. Opdateret 2019

Søg

Andre lystfisker artikler

Populære artikler

Følg os på Facebook

Artiklens indhold