Søg

Aborre – Artsbeskrivelse

aborre - læs alt om aborren

Hvad er en aborre? (Perca fluviatilis)

Aborren er en tandløs rovfisk. En aborre fanger sit bytte ved at danne vakuum og suge sit bytte ind i munden. Aborren er en meget almindelig fisk, som lever i ferskvand og brakvand. Der kan fanges aborre i de fleste danske søer og åer. Selv de mindste vandhuller kan indeholde aborre hvis forholdende er til det. En aborre vokser ikke særligt hurtigt og vil være fuldvoksen efter 8-10år. Dette kommer an på føde mængden og vandkvaliteten.

Udbredelse af aborre

Aborren er en af de mest udbredte fisk i Danmark og den findes i søer og åer over hele landet. Åer som Store Vejle Å. Køge Å, Mern Å, Tryggevælde Å, Susåen, Flintinge Å ,Tingsted Å  og Århus Å er alle kendt for at rumme en fin bestand af aborre.

I flere områder med brakvand kan man også træffe aborre. Steder som Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Nissum Fjord, Mariager Fjord, Hjarbæk Fjord og dele af Køge bugt, Præstø Fjord og Stege.

Hvad spiser en aborre?

Aborren er en rovfisk, som primært lever af insekter, småfisk og hvad den ellers kan gabe over. I de første stadier af aborrens liv spiser den dyreplankton, som vandlopper, dafnier og lignede. efter hånden som aborren vosker ændre dette sig til at aborren jager småfisk og lever et liv som rovfisk. 

Aborre - hvad er en aborre - aborrefiskeri

Aborre kendetegn

Aborren er en højrygget fisk, og helt store individer har næsten en pukkelryg. Kroppen er olivengrøn og mørkest på den øvre del af kroppen. Bugen er hvid og den har orange (rødlige) finner. Aborren har 5-9 mørke striber ned langs sin krop. Farve på aborren kan dog variere alt efter hvor den lever. Aborrens rygfinne består af et sejl med pigge. På hvert gældelåg har aborren en pig, som peger bagud. En aborre har ikke nogle tænder og suger byttet ind i den forholdsvis store mund. Den største aborre, som er registeret vejede 4,8kilo, men ofte bliver aborren ikke særligt stor. En aborre på over 1kilo betegnes som en stor fisk. 

Aborren som stimefisk

En aborre er en stimefisk, som jager i fællesskab. Aborren jager byttefisk op mod overfladen, så byttefisk har svære ved at flygte. Det er har man typisk vil opleve mågesjov, som er en lystfisker definition på når aborren holder ædegilde. Fanger man en aborre vil der typisk være flere aborre i nærheden.  

Aborre Perca Fluviatilis artsbeskrivelse

Mindstemål og fredning på aborre

Aborren er ikke fredet, men fanger man aborre i saltvand er mindstemålet 20cm. Det anbefales det at sætte dem ud igen, da de ikke vokser særligt hurtigt.

Søg

Andre lystfisker artikler

Populære artikler

Følg os på Facebook

Artiklens indhold